Commercials; het koopgedrag van de consument

Voor deze opdracht ga ik onderzoek doen naar commercials. Hierbij heb ik een passende hoofdvraag gesteld die bij mijzelf veel nieuwsgierigheid opwekt, namelijk; Hoe sturen commercials aan op het koopgedrag van consumenten?
Ik heb voor deze hoofdvraag gekozen omdat neuromarketing mij altijd heeft aangesproken, en dit veel wordt toegepast in commercials. Het brein van de consument is complex. Echter kunnen commercials het brein van de consument zo beinvloeden dat het meer wil, en meer wil kopen. Vele onderzoeken gingen hieraan vooraf, en met dit onderzoek wil ik me gaan richten op het koopgedrag van de consument naar aanleiding van het zien van een commercial. 

Relevantie
Dit onderwerp is relevant omdat het handig is om te weten hoe commercials werken, op welke manier de commercial het beste overkomt en hoe je het beste kunt inspelen op het brein van de consument om het product beter te laten verkopen.

Deelvragen
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het nodig om relevante deelvragen op te stellen en deze in het onderzoek te beantwoorden om zo tot een passend antwoord te komen op de deelvraag. Zo ga ik een aantal dingen onderzoeken.

 1. Hoe speel je in op de consument en zijn brein om een product te kopen?
  Deze vraag heb ik gekozen om de werking van het brein in combinatie met commercials te kunnen vaststellen. Op deze manier kun je deels al beantwoorden hoe commercials aansturen op het koopgedrag van consumenten
 2. Hoe komt het dat reclame soms werkt en soms niet?
  Dat reclame werkt is over het algemeen duidelijk, maar soms werkt het ook niet, bijvoorbeeld wanneer de consument een negatief gevoel krijgt bij een commercial. Het is dus belangrijk om dit uit te zoeken wanneer een commercial wordt gemaakt, anders stuurt het niet aan bij het koopgedrag van de consument
 3. Welke invloed heeft radio reclame in combinatie met commercials? En welke kracht zit er in herhaling?
  Wanneer je een radiocommercial hoort met bijvoorbeeld een soundlogo is dit gelijk herkenbaar voor de consument, er treedt dus herhaling op. Het is relevant om te onderzoeken welke werking dit heeft en of het invloed heeft op het koopgedrag van de consument
 4. Hoe komt het dat reclames tussen programma’s door beter werken dan de onderbrekende reclames?
  Deze vraag is ook relevant omdat dit veel zegt over de werking van het brein van de consument en op deze manier kan de consument ook beïnvloed worden.

 

Relevante bronnen
1. Folia magazine
Wat koopt ons brein? Door Brechtje Keulen
http://www.neurensics.com/wp-content/uploads/2012/06/120615_FoliaMagazine-34.pdf

2. Neurensics persbericht
29-10-13
Reclame tussen programma’s effectiever dan programmaonderbrekende reclame
http://www.neurensics.com/wp-content/uploads/2013/10/131029_Persbericht-Ster-Neurensics.pdf

3. Neurensics persbericht
5-12-12
Chanel doet goede zaken met Brad Pitt
http://www.neurensics.com/wp-content/uploads/2013/10/131029_Persbericht-Ster-Neurensics.pdf

4. Website
Laatst geraadpleegd op 27-11-2013
http://www.neurensics.com/casus/soms-werkt-reclame-wel-en-soms-werkt-het-niet-wij-weten-waarom/

5 Artikel
http://www.neurensics.com/wp-content/uploads/2013/02/121101_Onderzoek-Radio-Het-brein-spreekt.pdf

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s