Hoe wij bedrijven beinvloeden

De manier waarop een bedrijf zijn product of dienst communiceert aan de mens is zeer belangrijk. Bij marketing communicatie gaat het erom dat erop de juiste manier door een bedrijf gecommuniceerd wordt naar zijn doelgroep. Je slaat natuurlijk volledig de plank mis wanneer je een verkeerde of helemaal geen mensen bereikt maar wel veel investeerd in marketing.

We kunnen marketingcommunicatie onderverdelen in de welbekende vijf P’s.

Product: Dit is het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt aan de klant

Plaats: Hoe gaat het product de klant bereiken?

Prijs: Welke prijs wordt er gevraagd bij het product en waarom is gekozen voor deze prijs.

Promotie: Welke wensen heeft de klant en hoe speel je hier het beste op in?

Personeel: Inzet van medewerkers, omvang van personeel en de manier waarop je ze inzet.

Nu deze punten kort uitgelegde zijn gaan we kijken wat marketingcommunicatie te maken heeft met social media en hoe deze twee samen te gebruiken zijn. Bij social media kan je als bedrijf niet zomaar reclame gaan maken en dan denken dat mensen je product gaan kopen. Bij social media kan je peilen wat mensen vinden van jouw product of dienst en hieruit kan je nuttige informatie halen over onder andere het koopgedrag, sociale omgeving en interesses van jouw doelgroep. Social media is ook zeer handig om voortijdig een klacht goed af te handelen voordat het je naamsbekendheidbed kan schaden. Met social media is veel mogelijk en je kunt klanten meer laten meedenken dan ooit tevoren. Dit geeft bedrijven de kans om het product te optimaliseren tot het perfect is voor een bepaalde doelgroep. We zitten in een stijgende lijn van steeds meer specifiekere producten en diensten die ons leven steeds aangenamer moeten gaan maken.

Bronnen: http://zakelijk.infonu.nl/marketing/74325-marketing-marketingmix-vijf-ps.html

http://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=_jvVe_6NDpoC&oi=fnd&pg=PA1&dq=marketing+communicatie+social+media&ots=8KIrgXG4gB&sig=tZBT_gFo53cH-geWuwNj6PlWQVM#v=onepage&q&f=false

Welke relatie heb jij tot een product?

Iedere contentrelatie voegt iets afzonderlijks toe aan de totaalbeleving van een crossmediaal concept. Je kunt deze contentrelaties onderverdelen in drie categorieen. De iconische, indexicale en de symbolische relatie. 

De iconische content relatie houdt in dat een merk of product in verschillende soorten medium wordt gebruikt, maar zich overal hetzelfde presenteert. Je kunt dit terugzien in bijvoorbeeld het merk heineken. Het flesje ziet er overal even groen uit en de boodschap is in elk medium hetzelfde.

De symbolische contentrelatie gaat over een merk of product wat meer dan alleen maar het product representeert. Het gaat om een merk of product wat een gevoel opwekt bij mensen. Het is zp bekend geworden en de boodschap is zo sterk, dat mensen het gehele merk als een beleving ervaren. Als voorbeeld kan je het merk red bull geven. Red bull representeert niet alleen maar een blikje met suikerwater maar juist een hele sportwereld die door het drinken van red bull nog beter presteren.

De indexicale contentrelatie is een erg belangrijke voor bedrijven om het product of merk bekend te laten worden. Er wordt hiermee verwezen naar een product dat op dat moment wordt gebruikt in bijvoorbeeld een film of tv programma. Tekortkomingen van het ene medium worden aangevuld met specifieke eigenschappen van een ander medium. Hiermee kan een product zichzelf goed laten verkopen omdat kijkers en gebruikers er onbewust meer informatie over hebben gekregen.

Je kunt dus eigenlijk vaststellen dat er vele manieren zijn om reclame te maken voor jouw eigen concept. Dit zijn drie hele nuttige manieren, maar er zullen er vast nog veel bij komen in de toekomst. Uiteindelijk is het belangrijk dat je de juiste contentrelatie kiest bij jouw eigen product. Dus weet jij al welke jij het liefste zou willen gebruiken voor jouw superidee?

 

Het verhaal achter Usability

Usability.

 

In deze blog gaan wij het hebben over Usability en daar uitleg over geven. Ook koppelen wij de begrippen crossmediaal en Usability aan elkaar en geven wij een voorbeeld om het nog eens extra duidelijk te maken

Bij Usability wil je er voor zorgen dat de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk jouw concept kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij een tv-programma waarbij de kijker invloed heeft op het verloop. Je ziet dit veel terug in programma’s waarbij je een stem moet uitbrengen op een persoon of artiest. Hierdoor is het dus van tevoren niet vastgelegd hoe het programma zal gaan eindigen om dat dit afhankelijk is van de kijker zelf.

 

Door de kijker mee te laten participeren word de algehele ervaring verbeterd. De kijker is fan geworden van een participant van het programma en wilt hem of haar dus vaker terugzien. Je krijgt dus een grote groep vaste kijkers. Dit is ook een hoofddoel van een programma die gebruik maakt van Usability. Je wilt uiteindelijk bereiken dat de kijker het gevoel heeft dat hij er echt toe doet en een zo klantvriendelijke gebruikersomgeving gebruiken om zoveel mogelijk kijkers mee te laten doen.

 

Je wilt met Usability bereiken dat gebruikers met jouw concept aan de slag gaan. Dus moet je van tevoren onderzoeken of je tools wel passen bij jouw doelgroep. Het kan namelijk zeer vervelend zijn als je een prachtige omgeving laat ontwerpen die niet aansluit op de wensen van jouw doelgroep. Daarom is dit ook een belangrijk speerpunt van een crossmediaal concept. Om een goed crossmediaal concept te creëren moet men het concept namelijk zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten, zo kan de doelgroep gemakkelijk gebruik maken van het concept dat bedacht is. Ook het makkelijk gebruik kunnen maken van het concept hoort hierbij, zo sluit alles makkelijker op elkaar aan.

 

Een voorbeeld waarom Usability bij een crossmediaal concept past is het programma ‘So you think you can dance’. Het publiek stemt op zijn favoriet, bezoekt de website voor informatie en kijkt naar het programma op tv. Als men niet stemt kan er geen winnaar gekozen worden, zonder informatie weet men niets van de kandidaten en zonder tv weet men helemaal niets over het programma zelf. Al deze media zijn van elkaar afhankelijk, maar vullen ook elkaars verhaal aan. Als de site en de sms code niet simpel genoeg zijn, houdt dat mensen tegen om te gaan stemmen en informatie op te zoeken. Door middel van een simpele sms-code en een overzichtelijke site creeer je enthousiasme bij de mensen. Met een simpele druk op de knop kan men beslissen wie er door gaat en wie niet.

 

Contentrelaties

Contentrelaties, ja dat is nogal een mond vol. Terwijl het eigenlijk reuze meevalt. Contentrelaties zijn eigenlijk gewoon de manier waarop verschillende media met elkaar communiceert. Eigenlijk moet je het best letterlijk nemen, de relatie tussen de content.

 

Er zijn drie verschillende relaties, de namen klinken heel ingewikkeld maak uiteindelijk valt het reuze mee.

 

Je hebt als eerste een iconische relatie, deze is gekoppeld aan het een multimediale conceptvorm. Er is één boodschap die overgebracht moet worden en deze wordt via verschillende media op dezelfde manier overgebracht. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Omo reclame. Of die nou op de radio of op de tv komt uiteindelijk is de boodschap die overgebracht wordt: Omo wast door en door schoon, niet duur!

 

Een ander en het tweede soort relatie is de Indexicale relatie, deze hoort bij een crossmediale conceptvorm. Dit betekend dus dat het ene medium het andere aanvult. De indexicale relatie zorgt er dus voor dat het ene medium wordt aangevult door het andere. Zo kan er bijvoorbeeld een spotje zijn dat verwijst naar het internet waar je vervolgens weer informatie kan vinden over een applicatie. Een goed voorbeeld hiervan is The Voice of Holland tijdens de uitzendingen wordt er vaak doorverwezen naar de website, kun je sms-en om te stemmen op je favoriete deelnemer en/of de app downloaden om zo meer te weten te komen over het programma.

 

En dan als laatste is er nog de symbolische relatie, dit hoort bij de transmediale conceptvorm. Hiervan is Spiderman een geweldig voorbeeld. Er zijn stripboeken van, tv-series, films, maar ook is er bijvoorbeeld een game. Al deze verschillende soorten media sluiten op elkaar aan maar hebben een totaalbeleving zonder het andere medium nodig te hebben. Door de verschillende dingen te ervaren maak je dus iedere keer kennis met Spiderman in een andere context, hoewel het totaal plaatje toch hetzelfde blijft. Je hebt het ene medium niet nodig om het andere te begrijpen. Op deze manier heb je dus een groter vlak om mensen op te bereiken omdat je niet perse het ene nodig hebt voor het andere.

 

Zo zie je dus dat er veel verschillende manieren zijn om te communiceren doormiddel van relaties tussen de content, maar welke manier is nou eigenlijk het meest effectieve?

Transmedia

Bij een transmediaal verhaal worden meerdere platforms ingezet om een bepaald verhaal naar buiten te brengen. Denk bijvoorbeeld aan tijdschriften, kranten of omroepen. Deze verschillende media vullen elkaar aan om een verhaal te communiceren naar een bepaald publiek. Een voorbeeld hiervan is een game die bij de film hoort. Denk aan een bepaalde scène uit een film die verwerkt wordt in een game. Zo wordt het publiek gestimuleerd om niet alleen passief, maar ook actief bezig te zijn met de film en/of het boek. Een crossmediaal concept en een transmediaal concept willen nog wel eens met elkaar verward worden. Zo wordt er bij een crossmediaal concept hetzelfde verhaald herhaald en is dit niet complementair met andere media. Bij een transmediaal project vullen de verschillende media elkaar wel aan, dus zijn de verschillende media die in worden gezet wel complementair. Maar wat voor concept interesseert zou een publiek meer interesseren in een verhaal?

Om een bepaald verhaal naar buiten te brengen is het belangrijk dat er natuurlijk ook geïnteresseerde zijn die belangstelling hebben voor een bepaald verhaal. Hoe breidt men deze interesse uit zodat het verhaal naar een groter publiek gebracht wordt? Is dat via een trans- of crossmediaal project? De transmediale werkwijze is voor velen een manier om te communiceren die interessante mogelijkheden biedt. Elk medium heeft een bepaalde functie om te communiceren naar het publiek. Meestal is er 1 ‘driving platform’, die het verhaal introduceert. De andere media hebben dan de functie om nieuwe achtergrondinformatie te introduceren om zo het publiek te interesseren en er voor te zorgen dat een bepaald verhaal ook interessant blijft. Transmedia wordt ook wel een evolutie in storytelling genoemd. Men spreekt over transmedia als de storytelling aan bepaalde punten voldoet, namelijk:

  • Een verhalenwereld met meerdere plots
  • Een zekere mate van een beleving
  • Meerdere platformen met een eigen verdiepend verhaal binnen de verhalenwereld
  • Participanten die ook invloed kunnen hebben op een verhaal binnen de verhalenwereld
  • Eén continu hoofdmedium
  • Platformen kunnen autonoom te volgen zijn, maar creëren samen één totaalbeleving
  • Gaming (het mechanisme van een spel).

 

 

Dus wat is nou handiger om te gebruiken om een verhaal naar buiten te brengen, een trans- of een crossmediaal concept.

Je kunt het verhaal in zijn volledigheid pas tot je vatten wanneer je alle media tot je neemt. Maar wordt dat niet iets teveel van het goeie voor het publiek? Neigt het publiek niet meer naar een simpele storytellling, alleen al om de moeite om een verhaal te begrijpen met een transmediaal concept?

 

http://virtueelplatform.nl/themas/transmedia

http://www.indiewire.com/article/transmedia-documentaries-are-sexy-but-whos-watching

http://en.wikipedia.org/wiki/Transmedia_storytelling

De invloed van de social media op de marketing communicatie

Een duidelijke definitie voor het nieuwe begrip social media is niet te geven. Er zijn meningsverschillen over welke sites en media dit begrip nou precies dekt, dus wat men social media kan noemen en wat niet. Social media zijn over het algemeen internettoepassingen die informatie met het publiek delen op een zo gebruiksvriendelijke manier mogelijk.

Op het internet is informatie makkelijk om te delen met een groep, dit zorgt ervoor dat meningen snel worden gedeeld en versterkt. Wat heeft dit voor invloed op de marketing communicatie? De afgelopen jaren heeft er mede door de komst van web 2.0 een verandering plaatsgevonden. De gebruiker is meer centraal komen te staan en heeft een veel actievere rol gekregen. De rol van de sociale media in de marketing communicatie wordt gedefinieerd door vier hoofddoelstelling waar de sociale media een bijdrage aan kan leveren, namelijk: brand exposure, customer communication, traffic en SEO.

– Brand exposure: Door middel van social media jouw merk in de spotlight zetten.

– Customer communication: De sociale media gebruiken om een dialoog aan te gaan met je publiek, dus om te communiceren met het publiek om interesse te wekken in jouw merk.

– Traffic: gebruik maken van het snelle genereren van de sociale media.

– SEO: research, social media gebruiken om te onderzoeken wat er gaande is onder de gebruikers, wat er op het moment allemaal speelt.

Dit allemaal heeft in zekere mate invloed op de marketing communicatie. Logisch is dat door web 2.0 en de komst van sociale media de communicatie/dialoog veel sneller verloopt dan eerst. Het feit dat het merendeel van de jongeren deelneemt aan sociale media zorgt ervoor dat deze doelgroep ook veel sneller bereikt wordt. Al met al levert dit natuurlijk voordelen op.

Men adverteert op instagram door middel van foto’s, of laat zelfs voorgestelde berichten achter op facebook bij willekeurige mensen in hun tijdlijn. Hier is natuurlijk research naar gedaan, door verschillende interesses te onderzoeken van elk individu en gepaste advertenties hierbij te plaatsen zorgen ze ervoor dat de dialoog interessant blijft. Er is zelfs een hotel in Californië die uitsluitend gebruik maakt van sociale media als marketing, wat zeer milieuvriendelijk is. Wanneer iets uniek is, zoals alleen maar gebruik maken van sociale media als marketing, zorgt dit ook voor mond op mond reclame.

bronnenlijst:

http://www.frankwatching.com/archive/2010/07/15/social-media-en-hun-rol-in-marketingcommunicatie/

http://www.marketingfacts.nl/rubrieken/social_media_marketing

http://www.businessinsider.com/the-future-of-social-media-marketing-2013-9

http://hospitalitytechnology.edgl.com/news/New-Hotel-Concept-Focuses-on-100-Percent-Social-Media-Marketing88328

Relevantie, door: Cindy, Eline, Levi & Steven.

Relevantie is de mate waarin de dialoog de juiste boodschap bevat op het juiste moment en op het juiste middel/kanaal. In andere woorden: het product moet zo gebracht worden dat je de mensen pakt die het interesseren. Bij traditionele communicatiestrategieën wordt nog veel in termen bereik gedacht. Hoe meer mensen je bereikt, hoe beter. Via de televisie creeer je een heel groot bereik, maar dit wil niet zeggen dat je doelgroep ook daadwerkelijk televisie kijkt of er wat mee doet. Het is dus veel efficiënter om de juiste mensen aan te spreken, wat mogelijk is met de hedendaagse media. Door de juiste kanalen te gebruiken zijn de juiste mensen aan te spreken. Het gaat er niet om dat je zoveel mogelijk reclame publiceert, maar dat je het op de juiste momenten publiceert. Sommige producten worden geassocieerd met bepaalde tijdstippen. Het is dan dus het handigst om op deze tijdstippen reclame voor de betreffende producten te uiten. Hierdoor spreek je mensen veel meer aan. Het effect is dus veel groter.

Het juiste middel gebruiken is ook van belang. Als ouderen mensen de doelgroep zijn, is het natuurlijk niet logisch om reclame via een telefoon te uiten. Dan gebruik je de media die ouderen veel gebruiken: televisie en radio. Een ander voorbeeld van het juiste middel gebruiken is bijvoorbeeld bij het melden van vertragingen. Als iemand op een trein staat te wachten die vertraging heeft, dan kan dit het best gemeld worden via de telefoon. Een telefoon hebben de meeste personen bij de hand.

Relevantie is een speerpunt van de crossmedia, omdat het met de motivatie van de betrokkenheid en participatie van de mensen te maken heeft. Als een boodschap via verkeerde middelen of op verkeerde tijdstippen verspreidt wordt, motiveert het de mensen niet om er aan te participeren. Als bedrijf wil je juist dat mensen betrokken raken en gaan participeren aan jouw reclame.

Relevantie houdt dus kort in: de mate waarin een bepaald verhaal de juiste boodschap bevat, op het goede moment wordt gevoerd en dat de dialoog via het juiste middel wordt verteld. Denk aan het weer, als het een paar dagen heeft gevroren passen de advertenties zich ook hier naar aan. Zo is het ook relevant om bijvoorbeeld op een kermis te staan als beheerder van een patatkraampje. Mensen hebben hoogstwaarschijnlijk zin in een lekkere vette hap en gaan niet zo maar ergens dineren, denk aan de doelgroep van een kermis. Zo houdt men rekening met wanneer ze bepaalde producten verkoopt, waar en hoe.

De nieuwe media hebben het mogelijk gemaakt om voor elk individu dialogen te vertellen. Zo bezoek je een webwinkel en zoek je naar schoenen, en even later staan er schoenenadvertenties bij een andere site. Heel slim natuurlijk, dit motiveert het publiek om te participeren en dit zal ook zorgen voor meer betrokkenheid.

Er zijn verschillende punten waar je op moet letten wil je een relevante dialoog communiceren. Ten eerste ga je nadenken over de verschijningsvorm, hoe laat ik een bepaalde advertentie zien aan het publiek en via welk medium is dit het slimst? Dan is er nog de tijd, bij bepaalde recente gebeurtenissen kan er meer interesse worden opgewekt bij het publiek over een bepaald onderwerp, een bepaalde gebeurtenis of een bepaalde persoon. Dus als boodschap verteller is het belangrijk om een bepaalde boodschap op het goede moment te communiceren, anders wekt dit geen interesse bij het publiek. Dan is er nog de plaats, waar wordt deze boodschap verteld aan het publiek, is dat op het internet of op een poster in de bushalte? Er zijn talloze mogelijkheden om een bepaalde boodschap of verhaal naar een publiek te communiceren, de vraag is wat het meest relevant is en/of het merendeel van de doelgroep/publiek bereikt.  Dan is er nog interactie, de reactie van de mensen op de boodschap. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een bepaalde advertentie negatieve commotie oplevert dus het is belangrijk om hier ook rekening mee te houden.

De boodschap vertellers stellen zich de vraag: Hoe kunnen wij als maker relevante content produceren?

 

http://www.slideshare.net/indirareynaert/indirareynaert-crossmedia

http://www.crossmedialog.nl/crossmedia-concepting-het-paid-owned-earned-mediamodel/

Boek: basisboek Crossmedia Concepting, 2e drukImage

Trans-, multi- en/of crossmediale concepten

In deze blog ga ik jullie wat meer vertellen over drie voorbeelden die overwegend multimediaal, crossmediaal of transmediaal zijn.

Wat houdt dit nou precies in? Een multimediaal concept is een concept waarbij er meerdere media in worden gezet om 1 boodschap te communiceren. Bij een crossmediaal concept worden er ook meerdere media ingezet, maar deze communiceren niet allemaal dezelfde boodschap. Tenslotte is het bij de transmediale storytelling zo dat een verhaal zich ontvouwt via meerdere mediakanalen waarin elk medium zijn eigen bijdrage levert aan een verhaal. Ik heb een voorbeeld gevonden van een transmediaal concept dat overwegend ook multi- en/of crossmediaal is. Het is een B-Western televisieserie uit de Verenigde Staten waar voor de eerste keer transferia storytellingtechnieken gebruikt zijn, genaamd Hopalong Cassidy. In 1948 kocht William Boyd de serie en hij breidde het verhaal uit met elk medium dat men zich in die tijd nog kon bedenken, dit deed hij via televisie, radio, kranten, boeken, stripboeken en langspeelplaten. Voor elk medium schreef hij nieuwe verhaallijnen. Dit zou ook een crossmediaal concept kunnen zijn omdat er meerdere media ingezet zijn die niet allemaal dezelfde boodschap communiceren, maar omdat het een tv-serie was is het logisch dat het een transmediaal concept is omdat er natuurlijk een bepaalde verhaallijn in de serie zit die je niet zomaar door middel van verschillende boodschappen voort kan zetten. Het kan ook een multimediaal concept zijn, omdat er meerdere media zijn gebruikt, maar dit is ook niet het geval omdat er meerdere boodschappen zijn gecommuniceerd dan 1.

Neem bijvoorbeeld de Ikea, een multimediaal concept, omdat er maar 1 boodschap over wordt gebracht in elk medium, namelijk informatie over hun producten en aanbieding. Dit concept zou transmediaal kunnen zijn als elk medium zijn eigen toevoeging heeft aan het hele verhaal. Dus dan zou Ikea verschillende catalogussen rond sturen met in elke catalogus verschillende informatie, dat zou natuurlijk niet handig zijn. Of verschillende stoelen aanbieden in de catalogus en op de site alleen maar banken aanbieden. Het is natuurlijk ook niet handig voor de Ikea om een crossmediaal concept te gebruiken, omdat elk medium hier ook een andere boodschap communiceert, terwijl ze eigenlijk 1 boodschap over proberen te brengen, en dat is wat ze proberen te bereiken: een beter dagelijks bestaan, voor zoveel mogelijk mensen.

Het uitbrengen van Grand Theft Auto 5 is een crossmediale campagne geweest. Er zijn meerdere media ingezet, zo waren er posters, werden er reclames uitgezonden op tv, etc. Maar op de site van Rockstar (de producent) werd er meer informatie gegeven dan waar dan ook. Zo werd er steeds meer informatie weggegeven om 1 bepaald verhaal en beeld te vormen bij de storyline, wat er op neerkomt dat dit overwegend een transmediaal concept is. Dit zou overwegend een multimediaal concept zijn, omdat er uiteindelijk 1 boodschap gecommuniceerd wordt.

bronnen:

http://www.rockstargames.com

http://www.molblog.nl/bericht/Spits-start-met-multimediaal-concept-met-hogeschool/

http://adverterenbijeisma.nl/succesvol-adverteren/inzet-media/multimediaal-of-crossmediaal/

http://www.frankwatching.com/archive/2012/07/16/transmedia-storytelling-de-ontvanger-als-onderdeel-van-het-verhaal/

http://www.ikea.nl

http://www.teamnijhuis.nl/vakpraat/blog/het-geheim-van-een-crossmediale-campagne

Contentrelaties

Hoe verhouden de verschillende media zich tot elkaar? Door middel van contentrelaties.

Ik heb in mijn vorige blog drie verschillende media besproken en hierbij een paar voorbeelden gegeven. Nu zijn er ook nog contentrelaties die verband houden met de crossmediale conceptvormen die ik in mijn vorige blog heb beschreven. Er zijn drie contentrelaties, ik ga in deze blog vertellen welke contentrelaties bij welke crossmediale conceptvorm hoort en waarom.

Allereerst ga ik vertellen wat de drie contentrelaties zijn en wat ze inhouden. Er zijn drie contentrelaties; iconisch, symbolisch en indexicaal.

Een iconische contentrelatie houdt verband met de multimedia, de boodschap is hetzelfde maar de manieren waarop een bepaald product of een bepaalde dienst wordt verkocht aan de consument verschilt. In de multimedia worden bepaalde boodschappen naar de consument verschillend gecommuniceerd, maar het komt erop neer dat de inhoud hetzelfde blijft. Denk aan een flesje water, deze wordt bijna overal verkocht, maar toch proberen bepaalde merken hun flesje uniek te maken door er woorden als ‘fris’ of ‘dorstlessend’ op te zetten. Of denk aan de verschillende prijzen die producenten/ketens hanteren, waarom zou spa duurder zijn dan water van de lidl?

Bij een symbolische contentrelatie draait het meer om hechting en waarde. Men krijgt onbewust een bepaald gevoel bij een merk, terwijl dit door het merk zelf bewust is gekozen om mensen zo te manipuleren. Mensen gaan automatisch een gedachtegoed koppelen aan een bepaald merk, neem nou bijvoorbeeld Yu-Gi-Oh. Dit was een kaartspel, waar ook een televisieserie bij hoorde. Het kaartspel alleen vond ik al tof, maar dat er ook een televisieserie bij hoorde was helemaal bruut. Kinderen/jongeren voelen zich op een bepaalde manier betrokken bij het televisieprogramma, omdat ze zelf ook zo’n kaartspel hebben.

Ten slotte is er nog een indexicale contentrelatie, dit houdt in dat je van een bepaald medium naar een ander medium gestuurd wordt. Een bepaalde code leidt je naar een app of hierdoor krijg je korting. Neem de McDonalds app, hier kon je in de rij staan voor de kassa en als je aan de beurt was liet je zien dat je de app had, de medewerker sleept naar beneden om te verifiëren dat je je gratis hamburger hebt gebruikt en voilà, men heeft een gratis hamburger. Zo wordt je in dit geval door middel van een app doorgestuurd naar korting, wat mensen (vooral Nederlanders) uiteraard wel aanspreekt.

bronnen:

http://central.hku.nl/~anke/semiotiek/Hoofdstuk3_1_2.htm

http://central.hku.nl/~anke/semiotiek/Hoofdstuk3_1_3.htm

Boek Crossmedia

Concepting

Conceptvormen, daar heb je er eigenlijk drie van: multimediale concepten, crossmediale en transmediale. Hoewel een product of dienst nooit gekarakteriseerd kan worden als één van de drie is er toch altijd wel een dominante conceptvorm. Om even een duidelijker beeld te geven bij alle drie de conceptvormen zijn hier voorbeelden.

 

Multimediale Concepten. 

Een goed voorbeeld van een multimediaal concept zijn bijvoorbeeld de boeken van Harry Potter. Een multimediaal concept houdt in dat het op verschillende platforms beschikbaar is maar toch hetzelfde verhaal is. Dan is Harry Potter dus een geweldig voorbeeld. Er zijn boeken geschreven, deze zijn vervolgens verfilmt. Hier en daar zal er wat verschil zitten tussen het boek en de film maar de grote lijnen zijn hetzelfde. Zo wordt er dus via verschillende media hetzelfde verhaal overgebracht.

 

Crossmediale Concepten.

Op de bank zitten, beetje tv kijken, best prima toch? Alleen op een gegeven moment wordt het toch wel een beetje saai. Je mist de interactie, hiervoor zijn de crossmediale concepten. Deze concepten zorgen ervoor dat de tekortkomingen van het ene platform de andere aanvult. Zo kan een televisie programma als The Voice of Holland best saai worden, maar door er een applicatie aan te koppelen wordt het ineens stukken interessanter. Je kan via de app nieuwe informatie winnen en zo meer te weten komen over de kandidaten.

 

Transmediale Concepten.

Sommige kennen het misschien wel, de Amerikaanse televisie serie ‘The Walking Dead’. Deze serie is enorm populair in de Verenigde Staten en begint nu langzamerhand ook aan te slaan in Nederland. Ze maken heel slim gebruik van transmediale concepten. Deze zijn apart van elkaar te gebruiken maar sluiten allemaal toch op elkaar aan, je hebt het ene niet nodig om het andere te begrijpen.. Hier in The Walking Dead een heel goed voorbeeld van. Er zijn namelijk vele verschillende soorten media waarop het geuit wordt. Er zijn stripboeken waardoor de serie eigenlijk door is geïnspireerd. Daarnaast zijn er verschillende games die zich in dezelfde wereld afspelen als de serie alleen met een totaal andere verhaallijn. Dan is er de serie, die te bekijken is op televisie zonder dat er extra informatie nodig is van bijvoorbeeld het internet. Want op hun site heb je dan ook nog is een keer de webisodes. Dit is weer een apart, korter verhaal over andere mensen die in de zombie-overgoten wereld leven. Zo maakt het programma dus gebruik van velen verschillende soorten media die allemaal op elkaar aansluiten maar toch apart te gebruiken zijn.

Zoals je dus ziet zijn er heel veel verschillende conceptvormen, maar de vraag is dan misschien. Welke is het beste?