“No Facebook Without The Dutch”

Het hoofdzakelijke van communicatie is het door geven van een verhaal of idee. Of dit nou te maken heeft met ons eigen leven of dat het gaat om een bedrijf dat ons iets wilt verkopen, dit fenomeen is essentieel is het dagelijks leven. Omdat dit een van de speerpunten is van communicatie heeft het ook een echte term gekregen: Storytelling.

 

Mensen hebben ingezien dat een verhaal overbrengen noodzakelijk is om het idee achter een concept te verduidelijken. Zonder het goed duidelijk maken van het verhaal, krijg je niemand op de been om iets voor jou te kunnen doen.  Door een verhaal interessant, spannend en logisch te maken vinden wij het zo fijn om naar te kijken en of te luisteren.  Een verhaal is namelijk makkelijk te behappen voor onze hersenen.  Een voorbeeld is de video die gemaakt is door Facebook. Hierin wordt verteld hoe de VOC New Amsterdam oprichtte waar Mark Zuckerberg een mooie tijd had in zijn jeugd. En zijn liefde voor het programmeren van internetsites ontwikkelde. En door de Nederlanders, zowel de VOC als de ‘kaaskoppen’  geïnspireerd werd. In deze video genaamd “No Facebook Without the Dutch” wordt zoals de naam al verhuld alle inventiviteit die Facebook en Mark Zuckerberg hebben gekoppeld aan de uitvindingen die in Nederland gedaan zijn. De video is opgebouwd als een verhaal, met veel plaatjes en een vertellende stem waardoor het je erg aantrekt om te kijken.  Dit is een goed en letterlijk voorbeeld van storytelling, maar niet via alle media kan je een verhaal laten zien in de vorm van een filmpje.

 

Dit brengt ons bij het volgende punt namelijk mediumspecificiteit.  Elk medium heeft zijn eigen specifieke kenmerken waarmee het een verhaal kan doorvertellen.  Via het internet kan je in de vorm van een app of internetsite mensen interactief mee laten doen met het verhaal, terwijl je via de televisie weer veel beter mensen een emotionele waarde mee kan geven.

 

Een verhaal blijkt dus het basisidee te zijn achter een goed concept. Zolang je vasthoudt aan het verhaal achter je concept, dan is het geen dat je over brengt op de lezer, kijker of luisteraar compleet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s